כלי נגינה

בתדר הראסטה יודעים בדיוק מה אתם 
רוצים 
צריכים 
בחיים האלה!

כלי נגינה