אידוי

בתדר הראסטה יודעים בדיוק מה אתם 
רוצים
צריכים
 בחיים האלה!

אידוי