נייר גלגול מדיום

בתדר הראסטה יודעים בדיוק מה אתם 
רוצים 
צריכים 
בחיים האלה!

נייר גלגול מדיום