פאוץ'

בתדר הראסטה יודעים בדיוק מה אתם 
רוצים 
צריכים 
בחיים האלה!

פאוץ'