משקל כיס דגם סטנדרטי

משקל כיס דגם סטנדרטי, איכותי ומדויק.

צג דיגיטלי, ספירה במיל' גרם. (0.01)

עד 200 גרם.

 

50.00 35.00