בקוודס בטעם ענבים

סיגרים טבעיים בקוודס מיוצר מעלי טבק

בכל חפיסה 5 סיגרים

בטעם ענבים.

40.00 30.00