כלי נגינה

בתדר הראסטה יודעים בדיוק מה אתם 
רוצים
צריכים
 בחיים האלה!

כלי נגינה